Bregovita Hrvatska

Vinarija Darko Vrbanek

Vinarija Darko Vrbanek

Vinarija Darko Vrbanek

Obrež Vivodinski, Ozalj, Hrvatska
098/ 711333
https://www.vina-vrbanek.com.hr/darko.vrbanek@ka.t-com.hr
Vinarija Darko Vrbanek
Kamp
KUŠAONA
Smještaj
SMJEŠTAJ

Naše gospodarstvo ima dugogodišnju tradiciju u vinogradarstvu i vinarstvu, a prve ozbiljne korake kao poduzetnici u vinarstvu poduzeli smo prestankom rada Badela 90-tih na području Vivodine. Tada organiziramo samostalnu vinarsku proizvodnju te obnavljamo vinograde sadnjom novih nasada visokokvalitetnih sorata. Danas obrađujemo je 4,5 hektara vinograda.

Osim ulaganja u vinograde mnogo smo uložili i u izgradnju novog, modernog vinarskog podruma s uređajem za kontroliranu fermentaciju i hladnu stabilizaciju te zaštitu vina inertnim plinom.

Današnja proizvodnja vina temelji se na tradiciji, iskustvu i primjeni najmodernijih tehnologija za koje valja imati znanje čemu u obitelji Vrbanek poklanjamo posebnu pažnju tako da je jedan od članova obitelji, Darko Vrbanek dipl.ing. agronomije, koji će biti i vaš domaćin ako posjetite ovo uzorno gospodarstvo.
Obitelj Vrbanek ima 7 članova obitelji i svi smo aktivno uključeni u obradi vinograda i proizvodnji vina.

Vina u našoj ponudi

Galerija slika

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram